Search Results for : Cara Nyieun Kadaharan Make Basa Sunda

  Home / Search results for "Cara Nyieun Kadaharan Make Basa Sunda"

Resep masakan dan tips lain terkait dengan Cara Nyieun Kadaharan Make Basa Sunda di Resepmakanan.info, Mohon maaf jika artikel/tips dibawah ini belum ada yang cocok dengan topik Cara Nyieun Kadaharan Make Basa Sunda yang anda cari.
Cara Nyieun Kadaharan Make Basa Sunda

Kampung ciburuan [kc] | ngawincik peperenian ti pasisian, Ngawincik peperenian ti pasisian, ngaguar daluang ti panyabaan ieu pidangan téh dina wangun diskusi jeung pagelaran anu baris dilumangsungkeun di balé rumawat. Urang sunda kamarana?: ha ha ha …, Budak ngado’a geus aya meureun kana sabulana oding anak cikal bah uyan nu kakara umur dalapan taun unggal unggal jam dua welas peuting nyaring, malah sok. Kumpulan pribahasa (babasan-paribasa) sunda « kip' bandung, Galehgeh gado darehdeh tapi henteu terus kana hate. gancang pincang kulantaran digawena buru buru jeung kurang ati ati hasilna teh teu nyugemakeun..

Roti anu geus dibeulahan
Roti anu geus dibeulahan

Céndol nya éta kadaharan sabangsa dawet , dijieun tina aci kawung
Céndol nya éta kadaharan sabangsa dawet , dijieun tina aci kawung

 • Dongeng bahasa sunda - essensi ilmu | berbagi ilmu
  Sakadang kuya silihduruk jeung maung. dina hiji poé sakadang kuya ulin ka sisi basisir. manéhna cicing handapeun tangkal kalapa, katebak ku angin laut..
 • Kuringmah urang sunda!
  Sawatara bulan ti harita, pelak cau sakadang kuya téh geus baruahan, malah geus arasak. mimiti kanyahoanana ku sakadang monyét. atuh sakadan.
 • Kampung ciburuan [kc] | ngawincik peperenian ti pasisian
  Ngawincik peperenian ti pasisian, ngaguar daluang ti panyabaan ieu pidangan téh dina wangun diskusi jeung pagelaran anu baris dilumangsungkeun di balé rumawat.